+48 666 733 660 +48 666 733 790 biuro@fotowolta.pl Wrzosowa 127 / 3, 25-211 Kielce

Aktualności

Pełna wypłata wszystkich dotacji z programu „Czyste Powietrze”

Finansowanie programu „Czyste Powietrze” zostało zagwarantowane dzięki uruchomionym środkom w styczniu tego roku. W ramach tego wsparcia, zarówno środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), jak i fundusze z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zostały przekierowane na realizację tego programu.

Choć wypłata dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) może być opóźniona przez pewien czas, zapewniamy, że każda płatność dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” zostanie zrealizowana

Oprócz dotychczasowych przelewów z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), które sięgają łącznie ponad miliard złotych (1 096 900 004 zł), trwają prace nad wypłatą kolejnych środków z KPO. Dodatkowo, w kwietniu bieżącego roku, do budżetu programu zostanie przekazanych 6,4 miliarda złotych z funduszy europejskich..

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy program „Czyste Powietrze” jest nadal realizowany?
Program jest nadal realizowany co oznacza, że każda osoba zainteresowana nadal może składać wniosek o dotację na wymianę tzw. kopciucha i termomodernizację swojego domu.

Kto może ubiegać się o dotacje?
Pełna informacja na temat kto może ubiegać się o dotację i na jakich warunkach znajdziecie Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/dla-kogo

Czy zaległe środki zostaną wypłacone?
Tak, choć istnieje możliwość opóźnień w wypłatach, ale zapewniamy, że każda dotacja zostanie wypłacona.

Kiedy nastąpi pełne przywrócenie finansowania programu?
W styczniu środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zostały odblokowane, co umożliwiło wznowienie płatności. Od początku roku przelano 700 mln zł na konta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Dodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaangażował około 397 mln zł własnych środków, które obecnie są przekazywane beneficjentom, co umożliwia wypłatę zaległych płatności.

Czy mogę ubiegać się o moje płatności u Ministerstwa Klimatu lub NFOŚiGW, jeśli mój WFOŚiGW obecnie nie dysponuje środkami na dotacje?
Nie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadzoruje program, a NFOŚiGW wdraża go poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w poszczególnych województwach. Jedynie te fundusze są odpowiedzialne za wypłatę dotacji, otrzymując na ten cel środki od NFOŚiGW.

Gdzie sprawdzić, czy mój WFOŚiGW otrzymał kolejną transzę środków na wypłatę dotacji?
Wszystkie informacje na bieżąco są udostępniane między innymi na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ważne Komunikaty). https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty

Instalacja fotowoltaiczna - zwrot podatku Vat

29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dofinansowanie na kolektory i fotowoltaikę z Programu "Czyste Powietrze"

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.
Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Dla nowo budowanych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Program będzie realizowany przez dziesięć lat – do roku 2029.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE NFOSiGW
Zapytaj o cenę