+48 666 733 660 biuro@fotowolta.pl Zagórska 16, 25-355 Kielce

Aktualności

Instalacja fotowoltaiczna - zwrot podatku Vat

29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dofinansowanie na kolektory i fotowoltaikę z Programu "Czyste Powietrze"

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.
Dla istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Dla nowo budowanych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Program będzie realizowany przez dziesięć lat – do roku 2029.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE NFOSiGW